home page
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
/basic figures/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Jockey Club České republiky

  Jockey Club je samostatným právním subjektem, vzniklým na základě zákona č. 83/1990 Sb.
  Je oprávněn brát na sebe závazky a požadovat plnění závazků od třetích osob.
  Jockey Club je nejvyšší autoritou turfu v České republice. Jeho posláním je koordinovat, řídit a všestranně podporovat dostihový provoz a chov anglického plnokrevníka v intencích svých členských složek v rozsahu uděleného oprávnění Ministerstva zemědělství České republiky, platného Dostihového řádu, šlechtitelského programu, řádu chovu plnokrevníka a vůle svých členů.
  Jockey Club reprezentuje český turf. Jeho jménem jedná se všemi veřejnými a soukromými subjekty ve věcech, týkajících se dostihového provozu a chovu plnokrevníka v rozsahu svého oprávnění. Zastupuje český turf v zahraničí.
  K zajištění svého poslání v oblasti dostihového provozu i chovu je oprávněn vydávat Dostihový řád, Chovatelský řád a příslušná nařízení a prováděcí předpisy ku prospěchu dostihů a chovu plnokrevníka v rozsahu stanovené pravomoci po závazném schválení Rady Jockey Clubu.