home page
Zprávy z turfu
 
 


Termíny
  Racedays
Přihlášky
  Entries
Startky
  Declaration
Výsledky
  Results
Statistiky
  Statistics
Zprávy
  News
Legislativa Aviza
zahr. startů
Kontakty
  Contacts
Dokumenty
  Documents
Zákl. údaje
  Basic fig.

«« předchozí strana 4 / 105 další »»
Veterinární podmínky pro rok 2022 pro konání svodu koní
Svod zvířat lze pořádat pouze pod státním veterinárním dozorem. Provozovatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu. Před podáním žádosti o povolení konání svodu zvířat je provozovatel povinen vyžádat si od krajské veterinární správy státní veterinární správy podmínky pro konání svodu a zajistit jejich dodržování. V případě, že místo svodu není evidovaným hospodářstvím chovatele – provozovatele svodu - musí být provozovatel svodu registrován krajskou veterinární správou jako provozovatel provádějící svody nezávisle na zařízení. Veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu. Z nákazových důvodů mohou být veterinární podmínky kdykoliv změněny nebo zrušeny.
Veterinární podmínky pro konání svodu koní:
1. Označení a evidence koní

a) Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), v platném znění, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/262.
V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. před začátkem závodu, kterého se kůň účastní.

b) Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

c) Kůň pocházející z členské země EU musí být doprovázen veterinárním osvědčením (TRACES), vydaným příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 nařízení (EU) 2016/429, a splňujícím náležitosti dle čl. 76 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.

d) Kůň pocházející ze třetí země musí být doprovázen platným dokumentem CHED (Společný zdravotní vstupní doklad) a kopií příslušného veterinárního osvědčení. Na koňovité se nevztahují pravidla čl. 26 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. Znamená to, že nemusí zůstat v zařízení určení po dobu nejméně 30 dnů ode dne jejich příjezdu do tohoto zařízení.


2. Povinná vakcinace a vyšetření

Musí být splněny následující podmínky:
a) Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.
b) Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.

3. Provozovatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před začátkem svodu a vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně vyčištěny a dezinfikovány.

4. Veterinární přejímka
Veterinární přejímku koní provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí provozovatel svodu. Provozovatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky seznam koní, který bude obsahovat následující údaje:
− jméno koně
− číslo průkazu koně
− registrační číslo hospodářství (adresa stáje)
− jméno a adresa majitele koně
− u zahraničních koní číslo veterinárního osvědčení a zemi původu koně

Provozovatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.

5. Svodu se nesmí zúčastnit koně, kteří neprošli veterinární přejímkou.
6. Státní veterinární dozor provede Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro …………………………………………………

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY PRO KONÁNÍ SVODU KONÍ 2022
vloženo: 16.03.2022
Plemenná kniha sv. 7 v prodeji, Chovatelská ročenka 2021 ke stažení
Ode dneška je možno zakoupit Českou plemennou knihu anglického plnokrevníka sv. 7 (2017 - 2020). Objednávky zasílejte na e-mailovou adresu minarik@dostihy.cz nebo chaloupkova@dostihy.cz.
Ke stažení v archivu je nově Chovatelská ročenka 2021.
http://dostihyjc.cz/dokumenty.php?sekce=17
vloženo: 14.03.2022
Hledáme kolegyni/kolegu na pozici samostatný účetní
Jockey Club České republiky je zapsaný spolek, zastřešující dostihový provoz v České republice. Do sekretariátu JC ČR hledáme novou kolegyni/nového kolegu na tuto pozici:

Samostatný/á účetní – vedení účetnictví společnosti

Nutná velmi dobrá znalost podvojného účetnictví, ideálně znalost též účetnictví pro neziskové organizace
Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence, účtování o přijatých fakturách, vystavování faktur
Samostatné účtování jednotlivých účetních operací
Vedení pokladny, zadávaní bankovních příkazů a účtování bankovních operací
Vedení mzdového účetnictví, zpracování cestovních příkazů
Znalosti personalistiky
Měsíční kontroly ve finančním účetnictví a zpracování přehledů
Kontrola saldokontních účtů
Zpracování závěrek
Účtování o majetku a zajištění inventarizace majetku (financí, pohledávek a závazků).
Zpracování daňových přiznání: DPH, silniční daň, podklady pro přiznání daně z příjmu, znalost zpracování podkladů pro OSS
Statistické výkazy

Jaké další dovednosti byste měli mít:

Vzdělání ekonomického zaměření
Praxi min. 5 let v pozici samostatné účetní
Dobrou orientaci v účetních a daňových zákonech
Dobrou znalost MS Office Word + Excel
Znalost účetního softwaru Pohoda výhodou
Znalost AJ nebo NJ slovem i písmem
Flexibilita

Nabízíme

Mzdové hodnocení 35 000 – 45 000 Kč
Dopovídající platové ohodnocení
5 týdnů dovolené
Stravenky v hodnotě 90 Kč/den s příspěvkem organizace ve výši 55%
Služební mobil pro soukromé použití
Klidné a zajímavé pracovní prostředí na závodišti ve Velké Chuchli
Pracovní smlouvu na dobu neurčitou po uplynutí zkušební doby 3 měsíců

Požadujeme datum nástupu do pracovního poměru co nejdříve, možno po dohodě se zájemcem.

Svoje pracovní životopisy zasílejte na adresu m.pecka@dostihy.cz. Předem děkujeme.
vloženo: 09.03.2022
Zakoupením stříbrné pamětní mince podpoříte Jockey Club ČR
Jockey Club ČR nabízí přátelům a příznivcům dostihového sportu k prodeji poslední kusy stříbrných pamětních mincí. Tyto mince byly vydány k příležitosti výročí 100 let od založení Československého Jockey Clubu v roce 1919.

Jedná se o stříbrné pamětní mince 31,1 g s vlastním certifikátem pravosti a původu, uložené v ochranném obalu a dárkové kazetě. Zakoupením této mince v ceně 2 499 Kč podpoříte činnost Jockey Clubu ČR a Nadačního fondu Jockey Clubu ČR. 50 % částky z prodeje bude věnováno na bankovní účet Nadačního fondu JC ČR, zbylých 50 % bude použito na další podporu českého dostihového provozu.

V případě vašeho zájmu pište, prosím, na email: sekretariat@dostihy.cz.

Děkujeme za vaši přízeň, vyjádřenou zakoupením této krásné pamětní mince.
vloženo: 08.03.2022
Veterinární podmínky pro koně původem z Ukrajiny, kteří vstoupili na území ČR v souvislosti s válečným konfliktem
Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s výjimečnou situací na Ukrajině stanovila podmínky koně původem z Ukrajiny, kteří vstoupili na území České republiky. Osobám zodpovědným za koně původem z Ukrajiny nařizuje, aby sdělili příslušné krajské veterinární správě (KVS) adresu ustájení koní a zároveň splnili několik požadavků s cílem ochránit území ČR před zavlečením nákaz koní.

Mezi tyto podmínky patří zejména minimálně 30denní karanténu koně po vstupu na území ČR, zajištění klinického vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem do 72 hodin po ustájení, předložení potřebných dokladů původu a nákazovém statusu koní příslušné KVS a také vyšetření na nakažlivou chudokrevnost koní, vozhřivku a hřebčí nákazu provedené ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ). Plné znění veterinárních podmínek najdete ZDE.
vloženo: 03.03.2022
Upozornění na zrušení telefonického podávání přihlášek a OSK
Upozorňujeme trenéry a majitele, že Rada JC ČR na svém jednání dne 27. 1. 2022 schválila změny Dostihového řádu, které se týkají podávání přihlášek a OSK. V aktuální sezóně už proto není možné podávat přihlášky a OSK telefonicky, když je lze podávat pouze v písemné nebo elektronické podobě.
vloženo: 28.02.2022
Pozvánka na Valné shromáždění ČSCHPMDK 2022
Valné shromáždění ČSCHPMDK se bude konat dne 5.3 2022 od 9:30 hod. v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda, Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, Poděbrady.

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů Valného shromáždění
3. Zpráva prezidia
4. Zpráva revizní komise
5. Volba prezidia a revizní komise svazu
6. Přestávka (schůzka nově zvoleného prezidia a volba prezidenta svazu)
7. Diskuze, různé
8. Závěr

Prezence členů od 9:00. Při prezenci se členové prokáží platným dokladem totožnosti.

V Praze dne 7.2.2022

Martin Bláha – prezident ČSCHPMDK
vloženo: 23.02.2022
Jockey Club ČR představuje termínovou listinu pro rok 2022
Dne 21. února 2022 byla hlasováním Rady JC ČR schválena TERMÍNOVÁ LISTINA NA SEZÓNU 2022. Navzdory komplikacím v předchozích dvou letech, spojeným s covidem-19, je opět plánováno 52 dostihových dnů, takže rozsah dostihové sezóny by měl být shodný jako v roce 2019, tedy v posledním „předcovidovém“ roce. Výrazných změn nedoznala ani struktura nejvýznamnějších dostihů sezóny.

Oproti původnímu návrhu termínové listiny dochází především ke změně termínu karlovarského Dne evropské šlechty. Jeho tradičním termínem je poslední dubnová sobota, kdy z organizačních důvodů letos nebylo možné dostihový den uspořádat. Jako náhradní termín pro tento dostihový den byla stanovena sobota 30. července, což je i z pohledu struktury dostihového provozu v letním období přínosné. Z hlediska dostatečného počtu dostihů jsou totiž dlouhodobě nejvíce problematické právě letní měsíce červenec a srpen a díky tomuto přesunu se tedy letos nenachází kalendářní týden, během něhož by nebyl plánován aspoň jeden dostihový den.

„K pozitivům termínové listiny patří rovněž i skutečnost, že nedochází k termínovým kolizím mezi rovinovými závodišti kategorie A. Celkově je právě na těchto závodištích plánováno 29 dostihových dnů s převážně rovinovými dostihy. To v konečném důsledku znamená, že v průběhu celé sezony se na závodištích kategorie A nekonají dostihy pouze o 3 víkendech“ říká Jaroslav Fabris, hlavní handicaper Jockey Clubu ČR.

Termínová listina Jockey Clubu ČR pro rok 2022 je rovněž koncipována tak, aby byl minimalizován počet termínových kolizí se slovenskými dostihovými dny. V předběžné slovenské termínové listině figuruje 18 dostihových dnů, přičemž proti polovině z nich se v Česku nekonají žádné dostihy. Konkrétně se žádné české dostihy nekonají proti mítinku Turf Gala, Slovenskému Derby ani Slovenskému St Legeru, tedy vrcholům tamní sezóny. Dalším slovenským dostihovým dnem s větším počtem jedničkových dostihů je 8. květen (Veľká jarná cena, Jarná cena kobýl), proti němuž se koná pardubický dostihový den s převážně překážkovými dostihy, takže tyto dostihové dny si nekonkurují z hlediska dostupnosti jezdců.

„Celkově se domníváme, že konečná verze termínové listiny českých dostihů v roce 2022 je rozumným a pozitivním kompromisem vyřešení kolizních termínů mezi slovenskými dostihy a možnostmi pořadatelů českých dostihových dnů. Úlohou Jockey Clubu ČR pro další období pak bude doplnění potencionálně chybějících termínů s vhodným složením dostihů v nich“, doplňuje Martin Pecka, generální sekretář Jockey Clubu ČR.

V Praze dne 21.2.2022
vloženo: 21.02.2022
Slavnostní vyhodnocení Pony ligy 2021 proběhne 12. 3. 2022 v Chuchle Areně Praha
Loňský seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy 2021 za podpory Jockey Clubu ČR. Společné setkání pony jezdců se po roční pauze, způsobené omezeními kvůli pandemii Covid, uskuteční v sobotu 12. 3. 2022 od 17.00 hod. v prostorách malé sázkové haly v Chuchle Aréně Praha.

Loňská Pony liga se skládala ze 14 dostihů na 6 závodištích. Sezona začala 12. 6. 2021 v Brně a poslední dostih se odběhl 30. 10. 2021 v Mostě. O dostihy poníků je mezi dětmi stále větší zájem, v loňské sezoně se dostihů zúčastnilo celkem 44 jezdců. Dostihy poníků se tak staly plnohodnotnou součástí programu celé řady dostihových dnů jako Memoriál Evy Palyzové, Evropský pohár žokejů nebo kvalifikační dostihy na Velkou pardubickou.

Pro děti je to nejlepší způsob, jak se přiblížit k dostihům a vyzkoušet si je. Věříme, že příští sezonu se Pony liga rozroste o další mladé jezdecké talenty.

Pozvánka na vyhodnocení Pony Ligy 2021
vloženo: 15.02.2022
Dostihová ročenka 2021 v prodeji
Od dnešního dne, tj. 9. února 2022, je v prodeji dlouhodobě nejoblíbenější tiskovina Jockey Clubu České republiky, Dostihová ročenka. Detailní výsledky, statistiky a další informace o sezóně 2021 si můžete zakoupit za 198,- Kč (180,- Kč + 10% DPH) přímo v sídle Jockey Clubu České republiky nebo je možno zaslat poštou (poštovné a balné 65,- Kč dle aktuálního ceníku České pošty). Kontakt a objednávky: Ferdinand Minařík (email: minarik@dostihy.cz).
vloženo: 09.02.2022