home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 63 další »»
Dostih pro neregistrované koně v Lysé n.Labem
Pořadatel uspořádá v případě zájmu dostih pro neregistrované koně a jezdce. Zájemci se mohou hlásit u paní Peťulové na telefonu 603761620.
Jockey Club upozorňuje na §§ 213 a 216 a) DŘ, podle nichž se dostihový kůň nesmí zúčastnit cvalových dostihů, které jsou v rozporu s Dostihovým řádem a jejichž propozice nebyly schváleny Jockey Clubem ČR a zveřejněny ve VČT.
Koně účastnící se dostihů neregistrovaných koní budou kontrolováni (podle průkazů koní a čipů)a nebude možné už nikdy později registrovat je jako dostihové a nebude jim umožněno účastnit se dostihů dle Dostihového řádu.
vloženo: 18.04.2018
Nový dostih a změny propozic
NOVÝ DOSTIH na 1. 5. v Lysé nad Labem:

060209 HANDICAP
(Rovina - handicap - III - 1000 m)
45.000 Kč (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)
Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost: Hdcp - 6 kg.
zápisné: 600 Kč, OSK: 1 200 Kč, OSK pro český chov: 1 200 Kč

Navazující ZMĚNY PROPOZIC na 6. 5. ve Velké Chuchli:

010403 HANDICAP
(Rovina - handicap - III - 1200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč ( 10000- 6000 - 4000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -6,5 kg, 4 letí a starší Hdcp -2 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč, OSK pro český chov: 1 650 Kč

010406 HANDICAP
(Rovina - handicap - IV - 1200 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +2,5 kg, 4 letí a starší Hdcp +7 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč, OSK pro český chov: 1 100 Kč
vloženo: 18.04.2018
Věstník ČT 7 - 2018
Upozorňujeme, že byl do sekce DOKUMENTY – Dostihový provoz přidán Věstník ČT 7 – 2018. Kromě důležitých chovatelských a evidenčních věcí anglického plnokrevníka zdůrazňujeme informace o ANTIDOPINGOVÉ KONTROLE KONÍ A JEZDCŮ.

ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA KONÍ

V části METODICKÝ POKYN K PROVÁDĚNÍ ANTIDOPINGOVÉ KONTROLY DOSTIHOVÝCH KONÍ V ČESKÉ REPUBLICE (najdete ho také samostatně v sekci DOKUMENTY – Dostihový provoz) jsou zdůrazněny práva, povinnosti a odpovědnost Jockey Clubu ČR a trenéra během odběrů vzorků při dostizích a v tréninkových zařízeních.
Veškeré novinky, které přinesla Mezinárodní dohoda o chovu, dostizích a sázkách – článek 6 A Zakázané látky jsou zdůrazněny ve Věstníku č. 7 červeně. Upozorňujeme na Tab. 1 (název tab.: Zakázané látky pod níže uvedenými prahovými hodnotami nejsou klasifikovány jako porušení norem), že je přidána nová zakázaná látka s prahovou hodnotou Prednisolon. Dále nezapomeňte, že Theobromin a Kofein patří mezi úplně zakázané látky bez prahových hodnot.

ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA JEZDCŮ

Důležitá sekce pro jezdce, kteří zde najdou zakázané látky a metody zakázané stále (při soutěži i mimo soutěž), látky a metody zakázané jenom při soutěži a látky zakázané v určitých sportech.
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu v ČR, Světový antidopingový kodex, Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018, Seznam zakázaných léků pro sportovce od 1. 1. 2018 najdete na www.dostihyjc.cz v sekci DOKUMENTY – Dostihový provoz.
vloženo: 13.04.2018
Trenér Martin Bělka - prominutí zbytku sankce
Prezidium Jockey Clubu ČR na základě žádosti ze dne 12. března 2018, podané v souladu s ustanovením § 448 DŘ, rozhodlo s účinností od 6. dubna 2018 o prominutí zbytku sankce odnětí trenérské licence na dobu pěti měsíců, kterou byl potrestán Pořádkovou komisí trenér Martin Bělka za přestupek, jehož se dopustil porušením povinností stanovených v § 123 – 125 DŘ (Rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 7/2017 zveřejněné 19. prosince 2017 ve Věstníku ČT č. 24/2017).
vloženo: 10.04.2018
Smuteční oznámení
Dne 29. března 2018 zemřel ve věku nedožitých 70 let
pan JUDr Fldelis Schlée, někdejší úspěšný majitel dostihových koní (např. HYPHEN, GAY DEVIL, AJANTA ….).
Poslední rozlučení bude 10. dubna 2018 v 11 hod ve velké obřadní síni v Praze Strašnicích.
Jockey Club vyjadřuje pozůstalé rodině hlubokou soustrast
vloženo: 06.04.2018
Dostihový den 14. 4. 2018 v Kolesách zrušen
Jockey Club ČR obdržel během velikonočních svátků zprávu, že pořadatel dostihů v Kolesách ruší
z vážných technických důvodů dostihový den 14. 4. 2018.
Děkuje za pochopení a omlouvá se případným účastníkům.
vloženo: 03.04.2018
Věstník českého turfu č. 6
V sekci DOKUMENTY - Věstník si můžete stáhnout Věstník č. 6, v kterém jsou mimo jiné uveřejněná Kritéria pro majitelské prémie v rovinových dostizích, majitelské bonusy v překážkových dostizích, rozdělení dostihů EBF v roce 2018, jak je to s účastí dostihových koní v dostizích neregistrovaných koní, oficiální šampionáty Jockey Clubu ČR, seznam osob oprávněných vykonávat funkce v dostihovém provozu a další informace.
vloženo: 29.03.2018
Zkoušky z Dostihového řádu pro žadatele o licenci trenéra
Doplňující zkoušky z Dostihového řádu pro žadatele o licenci trenéra, zejména pro čerstvé absolventy kurzu v Šale, se budou konat v úterý 10. dubna 2018 od 13:00 hod. v prostorách sekretariátu Jockey Clubu ČR na tribuně závodiště v Praze – Velké Chuchli. K účasti na zkoušce se, prosím, přihlaste e-mailem na: pinova@dostihy.cz , případně telefonicky na čísle 725 934 322 (v pracovní době) nejpozději do pátku 6. dubna 2018.
vloženo: 29.03.2018
ÚČAST V DOSTIZÍCH NEREGISTROVANÝCH KONÍ
Důrazně připomínáme ustanovení §§ 213 a 216 písm. a) DŘ, která stanoví, že se dostihový kůň nesmí zúčastnit cvalových dostihů, které jsou v rozporu s Dostihovým řádem a jejichž propozice nebyly schváleny Jockey Clubem ČR a zveřejněny ve Věstníku ČR. Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud se kůň zúčastní dostihu neregistrovaných koní, nemůže být ani v budoucnu registrován jako dostihový. Koně účastnící se na různých závodištích v ČR dostihů neregistrovaných koní budou sledováni a kontrolováni (kontrola průkazů koní a kontrola čipů). Pokud se bude jednat o koně plemene anglický plnokrevník, případně o koně A 1/2, budou jako účastníci těchto dostihů, evidováni Jockey Clubem ČR a nebude možné je jako dostihové už nikdy později registrovat. V případě, že by se takového dostihu zúčastnil kůň již aktuálně Jockey Clubem ČR, případě zahraniční dostihovou autoritou, jako dostihový registrovaný, jednalo by se o závažné porušení Dostihového řádu a bylo by to řešeno disciplinárními orgány JC ČR jako přestupek (§ 409 písm. f) DŘ). Zároveň, jak je uvedeno výše, by se takový kůň nemohl nadále zúčastňovat dostihů dle Dostihového řádu.
vloženo: 22.03.2018
Bonus Lysá n.Labem 2.4.2018
Informujeme majitele a trenéry, že v dostihu 060102
byl přidán bonus od sponzora dostihu:
Bonus od sponzora:100.000 Kč (50000-23000-15000-7000-5000) pro majitele pěti nejlépe umístěných koní
vloženo: 19.03.2018