home page
Zprávy z turfu
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 61 další »»
Rovinové a překážkové propozice
Na včerejším jednání Rady JC ČR (23. 2.) byly schválené mimo jiných dokumentů i rovinové a překážkové propozice na první polovinu sezóny - viz sekce TERMÍNY, PROPOZICE. Nutno podotknout, že byly schválené po dlouhé době bez jediných úprav přímo na jednání Rady. Zaslouží velké poděkování nejen pořadatelé, ale i rovinová a překážková komise za přípravu a koordinaci. S dalšími schválenými materiály Vás budeme postupně seznamovat včetně čísla Věstníku, kde tyto materiály budou postupně uveřejňovány.
vloženo: 24.02.2018
Příprava sezóny 2018
V současné době probíhají přípravy na sezónu 2018. Dne 23. 2. 2018 se uskuteční jednání Rady JC ČR, kde budou schváleny důležité dokumenty pro sezónu 2018. Sledujete naše webové stránky, kde se dozvíte veškeré novinky a změny, které se budou týkat nově schválených propozic na první polovinu sezóny, změn Dostihového řádu, změn Doplňujících ustanovení, aj. V případě jakýchkoliv dotazů k sezóně 2018 nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese dostihy@dostihy.cz.
vloženo: 21.02.2018
Oznámení Jockey Clubu ČR k dopingové kauze koně Lagaro
Dostihový soud Jockey Clubu ČR na svém úterním jednání uzavřel kauzu pozitivního dopingového nálezu u koně Lagaro. Trenér Ludvík Haris byl potrestán peněžitou sankcí ve výši 10 000,- Kč, odnětím trenérské licence na šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku a povinností k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a vyšetřením odebraného vzorku.

Dvojnásobný klasický vítěz z roku 2016 Lagaro měl při kontrolním odběru, provedeném dne 19. července 2017 v tréninkové centrále v Krabčicích, v těle přítomnou zakázanou látku kyselinu ritalinovou. Kyselina ritalinová je metabolitem metylfenidátu, který je v humánní medicíně hojně využíván v léčbě ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou), neboť zvyšuje hladinu dopaminu v mozku, tj. látky nutné pro vznik motivace a potěšení, čímž stimuluje organismus k výkonům a ke zvýšení koncentrace na jejich provádění. Ve veterinárních léčivých přípravcích není metylfenidát obsažen a jeho podávání koním podle vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní JC ČR nemá medicínské zdůvodnění.

Případ byl v prvním stupni projednán Pořádkovou komisí, která Lagarova trenéra Ludvíka Harise potrestala sankcí odnětí trenérské licence na deset měsíců. Trenér Haris proti tomuto rozhodnutí podal odvolání k Dostihovému soudu, který jeho podání částečně vyhověl a s poukazem na stupeň prokázaného zavinění nepodmíněný trest odnětí trenérské licence uložený Pořádkovou komisí změnil na peněžitou sankci a podmíněný trest odnětí trenérské licence.

Úplný text rozhodnutí Dostihového soudu je zveřejněn ve Věstníku ČT č. 3/2018 (DOKUMENTY – VĚSTNÍK) a můžete jej najit i na stránkách www.dostihyjc.cz v sekci Legislativa.
vloženo: 19.02.2018
Začíná připouštěcí sezóna 2018
Patnáctý únorový den je tradičně velmi významný pro chov anglického plnokrevníka, neboť začíná připouštěcí sezóna v délce pěti měsíců. Pro připouštěcí sezónu 2018 bude působit na území České republiky 28 hřebců. Jockey Club České republiky pro vás ve spolupráci se společností Blacktypepedigree s. r. o. připravil na stránkách www.katalog-plemeniku.cz on-line katalog plemenných hřebců působících v České republice. Na stránkách najdete kariéry hřebců, jejich rodinu, nejúspěšnější potomky a sourozence.
vloženo: 15.02.2018
Trenérské licence – Personální obsazení je povinnou součástí žádosti
Upozorňujeme trenéry, že povinným dokumentem k žádosti o vydání nebo obnovení licence trenéra je formulář „Personální obsazení“ (viz §§ 123 a 124 DŘ). Na tomto formuláři je třeba v každém případě vyplnit přesnou adresu tréninkového střediska (nebo středisek), rok a jména osob, podílejících se na chodu tréninkového střediska. Pokud, zejména menší stáje žádné personální obsazení nemají, rubriku s osobami proškrtnout a dole doplnit vlastnoruční podpis trenéra. Bez tohoto dokumentu nebude licence trenéra pro letošní rok vydána. Žádáme ty trenéry, kteří již žádost podali bez „Personálního obsazení“, aby tento dokument neprodleně doplnili.
vloženo: 05.02.2018
Polské propozice 2018
Polská strana nám oficiálně zaslala propozice nejvýznamnějších dostihů včetně klasik pro rok 2018. V sekci DOKUMENTY - Dostihový provoz naleznete propozice rovinových a překážkových dostihů - WROCLAW – PARTYNICE 2018, propozice rovinových dostihů - WARSZAWA – SLUZEWIEC 2018.
vloženo: 04.02.2018
Švýcarské propozice - proutky 2018
Švýcarská dostihová autorita vypsala v roce 2018 novou celoroční sérii osmi dostihů přes proutěné překážky s názvem "Omento Cavapro Next Generation Trophy" pro mladé proutěnkáře a provozní koně. Bude se konat na čtyřech různých závodištích, nejvíce dílů bude v Avenches.

Propozice zatím prvních sérií najdete na webových stránkách www.dostihyjc.cz v sekci DOKUMENTY - Dostihový provoz.
vloženo: 30.01.2018
Dostihová ročenka 2017
Dostihová ročenka 2017 je v prodeji.
Cena 170 Kč + poštovné 30 Kč.
Kontakt: Ing. Chaloupková, e-mail: chaloupkova@dostihy.cz, tel.: +420 725 934 321.
vloženo: 29.01.2018
Vychází Věstník ČT č. 1/2018
V sekci „Věstník“ na webové stránce www.dostihy.cz nebo www.dostihyjc.cz je uveřejněn Věstník ČT č. 1/2018. Mimo jiné v něm najdete kompletní výsledky ankety o nejlepší koně sezóny 2017, výsledky honorovaných šampionátů trenérů a jezdců 2017, ceník služeb v dostihovém provozu i v chovu anglického plnokrevníka a metodiku Řádu plemenné knihy pro rok 2018, kompletní přehled antidopingových kontrol koní v roce 2017 a další informace.

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM VĚSTNÍKU ČT

Ročník 2018 Věstníku ČT bude opět, stejně jako ročník 2017, zveřejňován v plném rozsahu na oficiálních webových stránkách Jockey Clubu ČR ve formátu PDF.

Pro ročník 2018 bude stále zachována i jeho tištěná verze v plném rozsahu (cca 24 - 25 čísel za rok) za předpokladu dostatečného počtu předplatitelů. V případě malého zájmu o tištěnou verzi Věstníku ČT nebude možné její stávající rozsah a cenu zachovat. Cena: 1450 Kč.
Žádáme proto předplatitele, aby objednávky tištěného Věstníku ČT 2018 zaslali nejpozději do 10. února na adresu Jockey Clubu ČR poštou nebo e-mailem: cupova@dostihy.cz
vloženo: 23.01.2018
Jiřka Hrabánková zemřela
Dne 19.1.2018 navždy odešla ve věku necelých 57 let bývalá dostihová jezdkyně Jiŕinka Hrabánková. Za svoji nedlouhou jezdeckou kariéru zvítězila v 41 dostizích
Poslední rozloučení bude v pátek 2.2.2018 v 15:20 v Malé obřadní síni krematoria ve Strašnicích.
Jockey Club vyslovuje upřímnou soustrast pozůstalé rodině.
vloženo: 22.01.2018