home page
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
/Basic figures/
 

Dostihový provoz
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Počet závodišť 11 12 11 11 11 10 8 9 9 6
Počet dostihových dnů 62 63 57 57 59 52 36 44 51 13
Počet dostihů celkem 491 485 457 451 459 402 293 353 395 98
Počet dostihů rovinových 328 335 309 299 317 278 210 248 285 74
Počet dostihů přes proutěné překážky 35 33 37 36 45 28 17 28 26 4
Počet dostihů steeplechase 128 117 111 116 97 96 66 77 84 20
Součet cen v dostizích celkem (tis.Kč) 44 810 50 131 44 849 46 614 46 962 45 460 32 246 35 425 39 653 7 578
Součet cen v rov. dostizích (tis. Kč) 25 524 29 960 25 157 26 378 28 066 27 276 21 010 22 852 22 823 5 430
Součet cen v přek. dostizích (tis.Kč) 19 286 20 171 19 692 20 235 18 896 18 183 11 236 12 573 16 830 2 148
Počet startujících dostihových koní 1 198 1 187 1 128 1 046 1 038 996 1 003 1 000 963 575
- z toho v rovinových dostizích 788 779 756 682 687 680 705 702 692 426
- z toho v rov.i přek. dostizích 112 88 95 81 83 64 42 66 50 13
- z toho v překážkových dostizích 522 496 467 445 434 380 340 364 321 162
Počet zahr. koní startujících v ČR 40 56 48 39 56 43 85 41 48 18
Počet trenérů celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trenér-profesionál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trenér-majitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet jezdců z povolání celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- z toho jezdců žáků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet amatérských jezdců 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet dostihových stájí 431 435 418 415 403 395 370 408 393 305

Přehled počtu startujících koní dle věku a typu dostihu
rok rovina PP Stch celkem z toho český chov % čes. chovu
2letí 3letí starší 3letí starší 3letí starší
2014 128 226 400 51 130 0 421 1198 657 54.8
2015 145 235 399 42 129 0 394 1187 640 53.9
2016 109 237 410 41 127 0 369 1128 618 54.8
2017 103 161 418 41 120 0 351 1046 548 52.4
2018 114 191 382 41 148 0 315 1038 516 49.7
2019 106 198 376 43 96 0 290 996 448 45.0
2020 96 218 391 27 82 0 265 1003 421 42.0
2021 88 207 407 36 116 0 263 1000 414 41.4
2022 106 184 402 25 98 0 234 963 371 38.5
2023 0 151 275 0 29 0 138 575 216 37.6