home page
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
/Basic figures/
 

Historie Jockey Clubu České republiky

28.3.1919
V hotelu Saský dvůr uskutečněna schůze členů bývalého Českého závodního spolku a několika dalších osob, z níž vzešlo rozhodnutí o založení Československého Jockey Clubu.
3.5.1919
Uspořádána první valná hromada Československého Jockey Clubu. Vytyčení základních cílů:
  • vybudovat a povznést chov plnokrevných a polokrevných koní pořádáním cvalových dostihů
  • podpořit zemský chov koní pořádáním výstav a přehlídek
  • založit plemennou knihu plnokrevných koní
Prvním předsedou byl zvolen Bohumír Bradáč.
22.5.1921
Na závodišti ve Velké Chuchli se koná první ročník Československého derby pod názvem „Cena Čsl. Jockey Clubu“.
1937
Jockey Club odkoupil chuchelské pozemky Pražského stavebního družstva a celý areál měl pronajat na deset let.
1939
Jockey Club přejmenován na „Českomoravský“, do jeho vedoucích funkcí se ustavily osoby spjaté s válečnou okupací a řada dřívějších představitelů byla zlikvidována.
1950
Došlo k rozpuštění Jockey Clubu a ministerstvem zemědělství byl dočasně ustaven Československý dostihový spolek, který po třech letech zanikl a jeho místo zaujal nový podnik Státní závodiště
19.12.1990
Koná se jednání zástupců Svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní, České klusácké asociace, Československé asociace profesionálních trenérů a jezdců, Turf klubu, závodišť v Praze a v Bratislavě a dalších institucí.
17.4.1991
Založena Unie československého turfu.
13.5.1991
Uzavřena dohoda mezi plemenářskými organizacemi České a Slovenské federativní republiky a Unií československého turfu o postoupení pravomocí v chovu plnokrevníka a o ekonomickém zajištění činnosti výkonného útvaru Unie do doby než bude Unii uděleno příslušné oprávnění od Ministerstva zemědělství ČSFR.
15.5.1991
Unie získává oprávnění od Ministerstva zemědělství ČSFR o vedení veškeré evidence v chovu anglického plnokrevníka a klusáka.
1.2.1992
Unie se stává zcela samostatnou organizací bez jakýchkoli vazeb na plemenářské podniky.
1.1.1993
Se vznikem samostatné České republiky se mění i název na Unii českého turfu, z Unie odchází Česká klusácká asociace.
21.9.1993
Rada Unie se vrací k původnímu názvu Jockey Club České republiky. Ten je přijat za řádného člena Mezinárodní federace autorit turfu.
1996
Česká Plemenná kniha plnokrevníka získává plné mezinárodní uznání.