home page
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
/Basic figures/
 
Termíny
  Racedays
Přihlášky
  Entries
Startky
  Declaration
Výsledky
  Results
Statistiky
  Statistics
Zprávy
  News
Legislativa Aviza
zahr. startů
Kontakty
  Contacts
Dokumenty
  Documents
Zákl. údaje
  Basic fig.

Jockey Club České republiky

  Jockey Club je samostatným právním subjektem, vzniklým na základě zákona č. 83/1990 Sb.
  Je oprávněn brát na sebe závazky a požadovat plnění závazků od třetích osob.
  Jockey Club je nejvyšší autoritou turfu v České republice. Jeho posláním je koordinovat, řídit a všestranně podporovat dostihový provoz a chov anglického plnokrevníka v intencích svých členských složek v rozsahu uděleného oprávnění Ministerstva zemědělství České republiky, platného Dostihového řádu, šlechtitelského programu, řádu chovu plnokrevníka a vůle svých členů.
  Jockey Club reprezentuje český turf. Jeho jménem jedná se všemi veřejnými a soukromými subjekty ve věcech, týkajících se dostihového provozu a chovu plnokrevníka v rozsahu svého oprávnění. Zastupuje český turf v zahraničí.
  K zajištění svého poslání v oblasti dostihového provozu i chovu je oprávněn vydávat Dostihový řád, Chovatelský řád a příslušná nařízení a prováděcí předpisy ku prospěchu dostihů a chovu plnokrevníka v rozsahu stanovené pravomoci po závazném schválení Rady Jockey Clubu.