home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 28.09.2019
011101
EJC MILLION
(Rovina - cena - Gd-3 - 1400 m)
2.600.000 Kč (1300000 - 494000 - 312000 - 182000 - 130000 - 104000 - 78000)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 57,5 kg, 4letí a starší 59 kg.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 30. 05. 2019 ve 12 hodin 1300 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 25. 07. 2019 ve 12 hodin 2600 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 29.0 8. 2019 ve 12 hodin 7800 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání) čtvrtek 19. 09. 2019 ve 12 hodin 14300 Kč + DPH
OSK: úterý 24. 09. 2019 v 10 hodin 52000 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 24. 09. 2019 v 15 hodin
Dodatečně přihlášky do: čtvrtku 25. 07. 2019 do 12 hodin za 11700 Kč + DPH
čtvrtku 29. 08. 2019 do 12 hodin za 35100 Kč + DPH
čtvrtku 19. 09. 2019 do 12 hodin za 96200 Kč + DPH
zápisné: 26 000 Kč, OSK: 52 000 Kč

011102
EJC MIDDLE
(Rovina - cena - L - 1800 m)
750.000 Kč (375000 - 142500 - 90000 - 52500 - 37500 - 30000 - 22500)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 57 kg, 4letí a starší 59 kg.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 30. 05. 2019 ve 12 hodin 375 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 25. 07. 2019 ve 12 hodin 750 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 29. 08. 2019 ve 12 hodin 2250 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání) čtvrtek 19. 09. 2019 ve 12 hodin 4125 Kč + DPH
OSK: úterý 24. 09. 2019 v 10 hodin 15000 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 24. 09. 2019 v 15 hodin
Dodatečně přihlášky do: čtvrtku 25. 07. 2019 do 12 hodin za 3375 Kč + DPH
čtvrtku 29. 08. 2019 do 12 hodin za 10125 Kč + DPH
čtvrtku 19. 09. 2019 do 12 hodin za 27750 Kč + DPH
zápisné: 7 500 Kč, OSK: 15 000 Kč

011103
EJC LONG – 41. VC českého turfu
(Rovina - cena - L - 2400 m)
750.000 Kč (375000 - 142500 - 90000 - 52500 - 37500 - 30000 - 22500)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 55,5 kg, 4letí a starší 59 kg.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 30. 05. 2019 ve 12 hodin 375 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 25. 07. 2019 ve 12 hodin 750 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 29. 08. 2019 ve 12 hodin 2250 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání) čtvrtek 19. 09. 2019 ve 12 hodin 4125 Kč + DPH
OSK: úterý 24. 09. 2019 v 10 hodin 15000 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 24. 09. 2019 v 15 hodin
Dodatečně přihlášky do: čtvrtku 25. 07. 2019 do 12 hodin za 3375 Kč + DPH
čtvrtku 29. 08. 2019 do 12 hodin za 10125 Kč + DPH
čtvrtku 19. 09. 2019 do 12 hodin za 27750 Kč + DPH
zápisné: 7 500 Kč, OSK: 15 000 Kč

011104
83. EJC Gerschův memoriál
(Rovina - cena - L - 1400 m)
750.000 Kč (375000 - 142500 - 90000 - 52500 - 37500 - 30000 - 22500)
Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000)
Pro 2leté koně. Hmotnost: 58 kg.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 30. 05. 2019 ve 12 hodin 375 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 25. 07. 2019 ve 12 hodin 750 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 29. 08. 2019 ve 12 hodin 2250 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání) čtvrtek 19. 09. 2019 ve 12 hodin 4125 Kč + DPH
OSK: úterý 24. 09. 2019 v 10 hodin 15000 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 24. 09. 2019 v 15 hodin
Dodatečně přihlášky do: čtvrtku 25. 07. 2019 do 12 hodin za 3375 Kč + DPH
čtvrtku 29. 08. 2019 do 12 hodin za 10125 Kč + DPH
čtvrtku 19. 09. 2019 do 12 hodin za 27750 Kč + DPH
zápisné: 7 500 Kč, OSK: 15 000 Kč

011105
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 1800 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Bonus: 40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp -8 kg, 4letí a starší Hdcp -6 kg. Minimální hmotnost 53 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

011106
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 14000 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Bonus: 30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3leté a starší koně, kteří od 1. 10. 2018 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a vyšší.
Hmotnost: 3letí 56,5 kg, 4letí a starší 58 kg, od 1. 10. 2018 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč
+2 kg a za každých 35000 Kč celkového zisku +2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 2000 Kč -2 kg.
Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp a koně s Hdcp vyšším než 62 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

011107
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 1800 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Bonus: 30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3leté a starší koně, kteří od 1. 10. 2018 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a vyšší.
Hmotnost: 3letí 56,5 kg, 4letí a starší 58,5 kg, od 1. 10. 2018 za každou jednotlivou cenu
9250 Kč +1,5 kg a za každých 35000 Kč celkového zisku +1,5 kg, kteří nezískali jednotlivou
cenu 2000 Kč -1,5 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp
a koně s Hdcp vyšším než 60 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

011108
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 2400 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Bonus: 27.000 Kč (15000 - 3900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3leté a starší koně, kteří od 1. 10. 2018 nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč a vyšší.
Hmotnost: 3letí 55,5 kg, 4letí a starší 59 kg, od 1. 10. 2018 za každou jednotlivou cenu
9250 Kč +1 kg a za každých 35000 Kč celkového zisku +1 kg, kteří nezískali jednotlivou
cenu 2000 Kč -1 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp
a koně s Hdcp vyšším než 65 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

011109
CENA (trenéři a osobnosti)
(Rovina - cena - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 4leté a starší koně, kteří od 1.10.2018 nezískali jednotlivou cenu 42500 Kč a vyšší.
Hmotnost: 75 kg, kteří od 1.10.2018 získali jednotlivou cenu 20250 Kč +2 kg.
Dostihu se mohou zúčastnit pouze jezdci, kteří zvítězili aspoň ve 200 dostizích
nebo jsou aktivními držiteli trenérské licence, a kteří jsou nominováni pořadatelem.
Dostih bez jezdeckých úlev.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

Přihlášky: 19.09.2019 ve 12:00 hod. OSK: 24.09.2019 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM s.r.o.
je plátcem DPH