home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

KARLOVY VARY - 22.07.2018
020401
73. OAKS HOLDINGU RABBIT CZ
(Rovina - cena - L - 2400 m)
550.000 Kč (220000 - 121000 - 77000 - 55000 - 38500 - 22000 - 16500)
Majitelské prémie: 40.000 Kč ( 20000- 12000 - 8000)
Pro 3 leté klisny. Hmotnost: 58 kg. Všechny startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 11. 01. 2018 ve 12 hod 550 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 17. 05. 2018 ve 12 hod 1100 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 14. 06. 2018 ve 12 hod 2200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 12. 07. 2018 ve 12 hod 3300 Kč + DPH
OSK: úterý 17. 07. 2018 v 10 hod 14850 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 17. 07. 2018 v 15 hod
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 17. 05. 2018 do12 hod 4950 Kč + DPH
čtvrtku 14. 06. 2018 do12 hod 13750 Kč + DPH
čtvrtku 12 .07. 2018 do 12 hod 30250 Kč + DPH
zápisné: 3 300 Kč, OSK: 14 850 Kč

020402
30 Lázeňská míle MIKROPu ČEBÍN a.s.
(Rovina - cena - II - 1600 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Majitelské prémie: 25.000 Kč (12500 - 7500 - 5000)
Pro 3 leté a stš. koně. Hmotnost: 3 letí 54,5 kg, 4 letí a stš. 58 kg, kteří od 1.8.2017 získali jednotlivou cenu
50000 Kč +1 kg, 60 000 Kč +2 kg, 150 000 Kč +3 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč -2kg.
Dodatečné přihlášky do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 300 Kč, OSK: 2 700 Kč

020403
Cena JATKY ČESKÝ BROD a.s.
(Rovina - handicap - III - 2000 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000- 6000 - 4000)
Pro 3 leté a stš. koně. Hmotnost : 3 leté Hdcp - 9,5kg, 4 letí a stš.Hdcp – 5kg
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020404
Cena MYDLÁŘKY BENEŠOV
(Rovina - cena - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 2 leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 58 kg. Neumístěným na platném místě –1 kg, nestartovavším –2 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020405
Cena PRIMO JOSEF CHEJN s.r.o.
(Rovina - handicap - IV - 2000 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a stš koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +3 kg, 4 letí a stš. Hdcp + 6,5kg
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020406
Cena DUX JOSEF CHEJN s.r.o.
(Rovina - handicap - IV - 1400 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a stš. koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 5kg, 4 letí a stš. Hdcp + 8kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020407
Cena DZS STRUHAŘOV a.s.
(Rovina - handicap - V - 1600 m)
25.000 Kč (12500 - 5750 - 3750 - 1750 - 1250)
Bonus 5000 Kč majiteli koně českého chovu na platném místě
Pro 3 leté a stš. koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 12,5 kg, 4 letí a stš. Hdcp + 16 kg.
zápisné: 300 Kč, OSK: 700 Kč

020408
Cena RENOMIA AGRO
(Steeplechase - cena - III - 3700 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Bonus pro 4 leté české odchovance: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
Bonus majiteli: 30 000 Kč (15 000 – 6 900 – 4 500 – 2 100 – 1 500 )
Pro 4 leté a starší koně, kteří od 1.8.2017 nezískali v PP a STCH jednotlivou cenu 60000 Kč a vyšší.
Hmotnost: 4 letí 63 kg, 5 letí a stš. 69kg. Za každých 10000 Kč celkového zisku v PP a STCH od 1.8.2017
+ 0,5kg. Kurz: 2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7.(Otočné heky s lisovaným proutím v rovinové dráze – výška skoku 120cm).
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč

Přihlášky: 12.07.2018 ve 12:00 hod. OSK: 17.07.2018 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
je plátcem DPH