home page
PROPOZICE
/race conditions/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

PRAHA - 31.08.2014
011201
69. ST LEGER S PRAHOU 5
(Rovina - cena - L - 2800 m)
440.000 Kč (176000 - 96800 - 61600 - 44000 - 30800 - 17600 - 13200)
MP 80.000 Kč pro nejlépe platně umístěného koně českého chovu.
Pro 3leté koně. Hmotnost: 58 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 20.02. 2014 ve 12 hod 500 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 15.05. 2014 ve 12 hod 1000 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 26.06. 2014 ve 12 hod 1600 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 21.08. 2014 ve 12 hod 2600 Kč + DPH
OSK: úterý 26.08. 2014 v 10 hod 11900 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 26.08. 2014 v 15 hod
Koně je možno přihlásit dodatečně do: čtvrtku 15.05. 2014 do 12 hod za 4500 Kč + DPH
čtvrtku 26.06. 2014 do 12 hod za 12100 Kč + DPH
čtvrtku 21.08. 2014 do 12 hod za 24300 Kč + DPH
Upozorňujeme majitele a trenéry, že na přihlášky lze přijmout pouze registrované dostihové koně!!!
zápisné: 2 600 Kč, OSK: 11 900 Kč

011202
CENA TATTERSALLS
(Rovina - cena - II - 2400 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Majitelské prémie: 25.000 Kč (12500 - 7500 - 5000) 4 – 6 letí 50%, 7 letí a stš 0 Kč
Pro 3 leté a starší koně, kteří od 1.7.2013 nezískali jednotlivou cenu 51000 Kč a v roce 2014 nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 42500 Kč více než jednou. Hmotnost: 3 letí 54,5 kg, 4 letí a starší 60 kg, kteří od 1.7.2013 získali jednotlivou cenu 31000 Kč +2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 18000 Kč -2 kg.
Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 500 Kč, OSK: 3 500 Kč

011203
CENA VÝŽIVOVÝCH PROGRAMŮ FITMIN
(Rovina - cena - III - 1200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
majitelský bonus: 40000 Kč (20000 – 9200 – 6000 – 2800 – 2000)
Pro 2 leté nezvítězivší koně českého chovu, kteří jsou k 3. 4. 2014 přihlášeni do seriálu. Hmotnost: 58 kg, neumístěným na platném
místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 03.04.2014 ve 12 hod 500 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání): středa 07.05.2014 ve 12 hod 500 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek 21.08.2014 ve 12 hod 200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK: úterý 26.08.2014 v 10 hod 1800 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 26.08.2014 v 15 hod
zápisné: 200 Kč, OSK: 1 800 Kč

011204
CENA EBF
(Rovina - cena - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
Pro 2 leté nezvítězivší koně, jejichž otcové jsou registrováni v EBF pro připouštěcí sezónu 2011. Hmotnost: 58 kg, neumístění na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg.
Možnost získání bonusu Racing Postu 5000 liber.
zápisné: 1 000 Kč, OSK: 2 000 Kč

011205
CENA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY BENEŠOV
(Rovina - cena - III - 1800 m)
70.000 Kč (35000 - 16100 - 10500 - 4900 - 3500)
Pro 3 leté a starší koně českého chovu, kteří od 1.7.2013 nezískali jednotlivou cenu 40000 Kč ani 65000 Kč celkem a v roce 2014
nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 22500 Kč více než jednou. Hmotnost: 3 letí 55 kg, 4 letí a starší 59 kg, od 1.7. 2013 za každou
jednotlivou cenu 18000 Kč +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 11000 Kč -2,5 kg
zápisné: 1 150 Kč, OSK: 2 350 Kč

011206
CENA FONTANA WATERCOOLERS
(Rovina - handicap - IV - 1200 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp -3 kg, 4 letí a starší Hdcp +/-0 kg
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

011207
CENA LADYCAP
(Rovina - handicap - IV - 1800 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +1 kg, 4 letí a starší Hdcp +5 kg
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

011207
CENA 80. NAROZENIN PANA BŘETISLAVA KARLA
(Rovina - handicap - IV - 1800 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp +1 kg, 4 letí a starší Hdcp +5 kg
zápisné: 650 Kč, OSK: 1 350 Kč

Přihlášky: 21.08.2014 ve 12:00 hod. OSK: 26.08.2014 v 10:00 hod.

Pořadatel: TMM s.r.o.
je plátcem DPH