home page
PROPOZICE
/race conditions/
 PRAHA - 22.10.2023
011201
102. Cena prezidenta republiky
(Rovina - cena - I - 3200 m)
150.000 Kč (75000 - 34500 - 22500 - 10500 - 7500)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 54,5 kg, 4letí a starší 59 kg, kteří od 1. 11. 2022 získali jednotlivou cenu
67500 Kč +1 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 500 Kč, OSK: 4 500 Kč

011202
Cena běloušů CK Martin Tour 6. ročník
(Rovina - cena - II - 1600 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Pro 3leté a starší koně bílé barvy (bělouše, bílé valachy a bělky). Hmotnost: 3letí 56 kg, 4letí a starší 57,5 kg, kteří od 1. 11. 2022 získali jednotlivou cenu 50000 Kč +2 kg, kteří získali jednotlivou cenu 67500 Kč +4 kg, kteří získali jednotlivou cenu 150000 Kč +6 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč -2 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 000 Kč, OSK: 3 000 Kč

011203
Fitmin Cup 2023
(Rovina - cena - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Bonus: 15.000 Kč (7500 - 3450 - 2250 - 1050 - 750)
Pro 2leté koně českého chovu, kteří nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 22500 Kč a jsou k 27. 4. 2023 přihlášeni (nebo k 1. 6. 2023 dohlášeni) do seriálu. Hmotnost: 58 kg, vítězům +1 kg, neumístěným na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 27. 4. 2023 ve 12 hodin 300 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání): čtvrtek 1. 6. 2023 ve 12 hodin 300 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek 12. 10. 2023 ve 12 hodin 200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK: úterý 17. 10. 2023 v 10 hodin 1600 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 17. 10. 2023 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do čtvrtku 1. 6. 2023 do 12 hodin za 2400 Kč + DPH
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

011204
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 1200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp -2,5 kg, 4letí a starší Hdcp -2 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

011205
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 2400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp -5 kg, 4letí a starší Hdcp -2 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

011206
CENA - Conseq série pro český chov
(Rovina - cena - III - 1800 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Bonus: 20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3leté a starší koně českého chovu, kteří od 1. 11. 2022 nezískali jednotlivou cenu 45000 Kč. Hmotnost: 3letí
56,5 kg, 4letí a starší 58 kg, od 1. 11. 2022 za každou jednotlivou cenu 20250 Kč +2,5 kg, kteří nezískali
jednotlivou cenu 4250 Kč -2,5 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

011207
HANDICAP - žáci + mladí jezdci
(Rovina - handicap - IV - 1800 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp +8,5 kg, 4letí a starší Hdcp +10 kg. Závěrečný díl celoročního seriálu HIPOSPOL Cup 2023. Dostihu se mohou zúčastnit pouze jezdci-žáci, a dále jezdci-držitelé ostatních typů licencí, ke dni OSK s nejvýše 10 rovinovými vítězstvími v kariéře, kteří v roce 2023 nedovrší 26 a více
let věku.
zápisné: 300 Kč, OSK: 900 Kč

011208
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 1400 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí +13 kg, 4letí a starší Hdcp +14 kg.
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

Přihlášky: 12.10.2023 ve 12:00 hod. OSK: 17.10.2023 v 10:00 hod.

Pořadatel: Chuchle Arena Praha, s.r.o.
je plátcem DPH