home page
PROPOZICE
/race conditions/
 PRAHA - 23.09.2023
011101
45. Velká cena českého turfu
(Rovina - cena - L - 2400 m)
550.000 Kč (275000 - 104500 - 66000 - 38500 - 27500 - 22000 - 16500)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 56 kg, 4letí a starší 59,5 kg.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 25. 5. 2023 ve 12 hodin 550 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 27. 7. 2023 ve 12 hodin 1100 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 24. 8. 2023 ve 12 hodin 2200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 14. 9. 2023 ve 12 hodin 3300 Kč + DPH
OSK: úterý 19. 9. 2023 v 10 hodin 14850 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 19. 9. 2023 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 27. 7. 2023 do 12 hodin za 4950 Kč + DPH
čtvrtku 24. 8. 2023 do 12 hodin za 13750 Kč + DPH
čtvrtku 14. 9. 2023 do 12 hodin za 30250 Kč + DPH
zápisné: 7 150 Kč, OSK: 14 850 Kč

011102
87. Gerschův memoriál
(Rovina - cena - I - 1400 m)
135.000 Kč (67500 - 31050 - 20250 - 9450 - 6750)
Pro 2leté koně. Hmotnost: 58 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 1 350 Kč, OSK: 4 050 Kč

011103
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - II - 1600 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp -15 kg, 4letí a starší Hdcp -13 kg. Dodatečná přihláška do termínu
OSK za trojnásobek zápisného.
zápisné: 900 Kč, OSK: 2 700 Kč

011104
CENA - Fitmin Cup 2023
(Rovina - cena - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Bonus: 20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 2leté koně českého chovu, kteří nezvítězili v dostihu s cenou vítězi 22500 Kč a jsou k 27. 4. 2023 přihlášeni (nebo k 1. 6. 2023 dohlášeni) do seriálu. Hmotnost: 58 kg, vítězům +1 kg, neumístěným na platném místě -1 kg, kteří dosud nestartovali -2 kg. Čestné ceny majiteli, jezdci a trenérovi vítězného koně.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 27. 4. 2023 ve 12 hodin 300 Kč + DPH
2. zápisné (škrtání): čtvrtek 1. 6. 2023 ve 12 hodin 300 Kč + DPH
3. zápisné (potvrzení přihlášek): čtvrtek 14. 9. 2023 ve 12 hodin 200 Kč + DPH
Uzávěrka OSK: úterý 19. 9. 2023 v 10 hodin 1600 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 19. 9. 2023 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do čtvrtku 1. 6. 2023 do 12 hodin za 2400 Kč + DPH
zápisné: 200 Kč, OSK: 1 600 Kč

011105
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 1200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp -4 kg, 4letí a starší Hdcp -3 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

011106
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 2600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp -7 kg, 4letí a starší Hdcp -3 kg.
zápisné: 750 Kč, OSK: 1 650 Kč

011107
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 1600 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp +6 kg, 4letí a starší Hdcp +8 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

011108
HANDICAP - žáci + mladí jezdci)
(Rovina - handicap - V - 1800 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp +16 kg, 4letí a starší Hdcp +18 kg. Pátý díl celoročního seriálu
HIPOSPOL Cup 2023. Dostihu se mohou zúčastnit pouze jezdci-žáci. A dále jezdci-držitelé ostatních typů licencí, ke dni OSK s nejvýše 10 rovinovými vítězstvími v kariéře, kteří v roce 2023 nedovrší 26 a více let věku.
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

Přihlášky: 14.09.2023 ve 12:00 hod. OSK: 19.09.2023 v 10:00 hod.

Pořadatel: Chuchle Arena Praha, s.r.o.
je plátcem DPH