home page
PROPOZICE
/race conditions/
 KARLOVY VARY - 06.08.2023
020401
78. Oaks
(Rovina - cena - L - 2400 m)
550000 Kč (275000 - 104500 - 66000 - 38500 - 27500 – 22000 -16500)
Pro 3leté klisny. Hmotnost: 58 kg. Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 26. 1. 2023 ve 12 hodin 550 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 18. 5. 2023 ve 12 hodin 1100 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 29. 6. 2023 ve 12 hodin 2200 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání): čtvrtek 27. 7. 2023 ve 12 hodin 3300 Kč + DPH
OSK: úterý 1. 8. 2023 v 10 hodin 14850 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 1. 8. 2023 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do: čtvrtek 18. 5. 2023 do 12 hodin za 4950 Kč + DPH
čtvrtek 29. 6. 2023 do 12 hodin za 13750 Kč + DPH
čtvrtek 27. 7. 2023 do 12 hodin za 30250 Kč + DPH
zápisné: 7 150 Kč, OSK: 14 850 Kč

020402
44. Cena Masise
(Rovina - cena - I - 1200 m)
135.000 Kč (67500 - 31050 - 20250 - 9450 - 6750)
Pro 2leté koně. Hmotnost: 58 kg. Dodatečné přihlášky do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 800 Kč, OSK: 3 600 Kč

020403
35. Lázeňská míle
(Rovina - cena - II - 1600 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 54 kg, 4letí a starší 57 kg, kteří od 1.9.2022 získali jednotlivou cenu
50000 Kč + 2 kg, 65000 Kč + 3 kg, 150000 Kč + 4 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč - 2 kg.
Dodatečné přihlášky do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 300 Kč, OSK: 2 700 Kč

020404
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 2000 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp - 9 kg, 4letí a starší Hdcp – 5 kg
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020405
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp – 4,5 kg, 4letí a starší Hdcp – 2 kg
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020406
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 2000 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp - 1 kg, 4letí a starší Hdcp + 3 kg
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020407
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 1600 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp + 3 kg, 4letí a starší Hdcp + 6 kg
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020408
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 1600 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 57 kg, od 1.9.2022 za každých 30000 Kč celkového zisku + 1,5 kg,
kteří se umístili na II. místě + 2 kg, na III. místě + 1 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 000 Kč

Přihlášky: 27.07.2023 ve 12:00 hod. OSK: 01.08.2023 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
je plátcem DPH