home page
PROPOZICE
/race conditions/
 KARLOVY VARY - 02.07.2023
020201
20. Letní cena klisen
(Rovina - cena - II - 2000 m)
100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000)
Pro 3leté a starší klisny. Hmotnost: 3leté 53 kg, 4leté a starší 58 kg, které od 1.8.2022 získaly jednotlivou cenu
50000 Kč + 2 kg, 65000 Kč + 3 kg, 150000 Kč + 4 kg, které nezískaly jednotlivou cenu 20250 Kč - 2 kg. Dodatečné přihlášky do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 300 Kč, OSK: 2 700 Kč

020202
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - II - 1600 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp – 14 kg, 4letí a starší - 10 kg. Dodatečné přihlášky do termínu OSK
za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč

020203
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 2000 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp - 5 kg, 4letí a starší Hdcp + - 0 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020204
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 1400 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp - 2 kg, 4letí a starší Hdcp + 1,5 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020205
CENA EBF
(Rovina - cena - III - 1600 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3leté nezvítězivší koně, jejichž otcové jsou registrováni v EBF pro připouštěcí sezónu 2019. Hmotnost
57 kg, od 1.8.2022 za každých 100000 Kč celkového zisku + 1,5 kg, kteří se umístili na II. místě + 2 kg,
na III. místě + 1 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

020206
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 2400 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp + 1 kg, 4letí a starší Hdcp + 7 kg.
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

020207
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 1600 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3leté Hdcp + 4 kg, 4letí a starší + 8 kg
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

Přihlášky: 22.06.2023 ve 12:00 hod. OSK: 27.06.2023 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
je plátcem DPH