home page
PROPOZICE
/race conditions/
 MOST - 11.06.2023
090401
41. Cena Jezdectví
(Rovina - cena - I - 1400 m)
150.000 Kč (75000 - 34500 - 22500 - 10500 - 7500)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 54,5 kg, 4letí a starší 59 kg, kteří od 1.7.2022 získali jednotlivou cenu
51000 Kč + 2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč - 2 kg. Dodatečná přihláška do termínu OSK za
trojnásobek zápisného.
zápisné: 2 000 Kč, OSK: 4 000 Kč

090402
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - II - 1600 m)
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp – 15 kg, 4 letí a starší Hdcp - 10 kg. Dodatečná přihláška
do termínu OSK za trojnásobek zápisného
zápisné: 1 200 Kč, OSK: 2 400 Kč

090403
CENA EBF
(Rovina - cena - III - 1200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 2leté nezvítězivší koně, jejichž otcové jsou registrováni v EBF pro připouštěcí sezónu 2020. Hmotnost:
58 kg. Neumístěným na platném místě –1 kg, nestartovavším –2 kg.
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

090404
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - III - 2200 m)
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp – 12,5 kg, 4letí a starší Hdcp - 6 kg
zápisné: 800 Kč, OSK: 1 600 Kč

090405
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 1200 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí Hdcp + 1,5 kg, 4 letí a starší Hdcp + 5 kg
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

090406
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - IV - 1800 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí – 1,5 kg, 4letí a starší Hdcp + 4 kg
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

090407
CENA ...
(Rovina - cena - IV - 2200 m)
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
Pro 3leté nezvítězivší koně. Hmotnost: 57 kg, od 1.7.2022 za každých 30000 Kč celkového zisku +1,5 kg,
kteří se umístili na II.místě +2 kg, na III.místě +1 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp
zápisné: 500 Kč, OSK: 1 100 Kč

090408
HANDICAP ...
(Rovina - handicap - V - 1400 m)
20.000 Kč (10000 - 4600 - 3000 - 1400 - 1000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp + 9,5 kg, 4letí a starší Hdcp + 14 kg
zápisné: 250 Kč, OSK: 550 Kč

Přihlášky: 01.06.2023 ve 12:00 hod. OSK: 06.06.2023 v 10:00 hod.

Pořadatel: HIPODROM MOST a.s.
je plátcem DPH