home page
PŘIHLÁŠKY
/entries/
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

Do dostihu amatr jsou k dispozici ti rakousk amatrsk
jezdkyn. Jestie mte zjem o jejich obsazen do dostihu, kontaktujte Radku Hradcovou mobil 728426834
nebo e-mail rada.hradcova@seznam.cz